سمت بازارهای سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری نروید.

🦠 چند سالیست که آمدند و با وعده وعید پول های بی زبان مردم را تصاحب کردند.

👂 از ما بشنوید و فریب این ها را نخورید: پول زمخت است و اختیارش را نباید به هر کسی داد مخصوصا اگر با وعده سود بالا به شما همراه باشد.

🤩 این فیلم به مدت ۴ دقیقه تقدیم نگاه مهربان شما مردم تا دور شویم از این پدیده نوظهوری که خانمان های زیادی را نابود ساخته است.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰