مذاکره تجاری و دریافت پول

🐝 آخرین مرحله در تجارت مذاکره و گرفتن پول است که شاید سخت ترین مرحله هم باشد اما آنقدر شیرین است که سختی اش اصلا به چشم نمی آید مخصوصا که مدت کوتاهی از تجارت کردن هایتان گذشته باشد و قلق آن را گرفته باشید.

🦋 خیلی ها فکر می کنند مذاکره کردن یک غول ۷ سر است اما در آراد برندینگ به راحتی انواع مذاکرات را یاد می گیرید و مسلط می شوید.

🏦 این فیلم ۵ دقیقه ای به این دغدغه شما درباره مذاکره و گرفتن پول پاسخ می دهد.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰