مشتری و تامین کننده

🤑 بزرگترین ابهام در تجارت اینست که مشتری را از کجا پیدا کنم تا بتوانم به آن بفروشم؟

⚙️ تامین کننده کالا یا محصولم را چگونه پیدا کنم و متقاعدش کنم تا محصولش را به من بدهد؟

⏳ هیچ نگرانی نه برای مشتری وجود دارد و نه برای تامین کننده چرا که آراد برندینگ فکر همه این ها را کرده است پس با تماشای این فیلم ۳ دقیقه ای نگرانی تان را کم کنید.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰