وقتی اقتصاد، اعتقاد می شود.

🌃 کشورهای بزرگ دنیا از روز اول بزرگ نبودند بلکه از زمانی که یک تفکر اعتقادی بزرگ در میان آن ها شکل گرفت رشد کردند.

🎯 استاد وحید مدیر راهبردی آراد برندینگ در این فیلم به بررسی نقش عقاید در اقتصاد می پردازند و شما را به تماشای یکی از دلچسب ترین فیلم های آراد برندینگ فرا می خوانند.

📽️ پس این شما و این هم فیلم ۳۸ دقیقه ای با عنوان وقتی اقتصاد، اعتقاد می شود.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰