پول کجاست؟

😰 دلیل اینکه در طول شبانه روز و در همه ایام عمرمان کار و تلاش می کنیم اما به پول چندانی نمی رسیم اینست که اصلا نمی دانیم پول کجاست.

📍 همانگونه که ما انسان ها یک لوکیشن مکانی داریم باید قبول کنیم که پول ها هم برای خودشان مکان دارند پس باید از خودمان بپرسیم پول کجاست؟

🔎 وقتی توانستیم مکان پول را شناسایی کنیم خیلی راحت می توانیم عالیجناب پول را ملاقات نموده و او را راضی کنیم تا در جیب ما قرار بگیرد که در این فیلم ۶ دقیقه ای می بینیم پول کجاست.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰