چرا باید پولدار باشیم؟

💰 صحبت اصلی ما در این پلتفرم درباره پول است.
💎 کمتر کسی هست که ارزش جناب پول را در عصر کنونی نداند و یا بخواهد آن را نادیده بگیرد و ما در این فیلم ۹ دقیقه ای درباره این صحبت می کنیم که باید چه دیدگاهی درباره پول داشته باشیم؟
🤔 پنج دیدگاه متفاوت و بعضاً متضاد را با هم مشاهده می کنیم.

💎 درآمدت را ۱۰ برابر کن💰